A torinoi lepel története

A torinoi lepel dokumentációja csak a 14. század közepétől tekinthető teljesnek, illetve megbízhatónak. Ennek ellenére az egybehangzó történelmi, természettudományi, ikonográfiai és régészeti eredmények lehetővé teszik a rekonstruálását néhány olyan helynek, ahol a lepel nagy valószínűséggel előfordulhatott.


- 544 Edessában (a mai törökországi Urfa-ban) egy egyedülálló képet tároltak, amelyet "nem emberi kéz készített". Néhány szakember ebből a leírásból a lepelre ismert, amelyet abban az időben összehajtogatva tároltak, úgy, hogy csak az arc volt rajta látható.

- 944 Az edessai képet Konstantinápolyba szállították, ahol először jelentették ki róla, hogy a Leplen az Úr képe található.

- 1204 Robert de Clari keresztes vitéz írja le, hogy Konstantinápoly kifosztása alatt a lepel, amelyen az Úr képe látható eltűnt a városból.

- 1353 A lepel Franciaországban, Lirey-ben tűnik fel, mint Geoffrey de Charny tulajdona.

- 1453 Margaret de Chary átadja a Leplet Savoy hercegének, I. Lajosnak, aki Chambéry-ben helyezi el.

- 1506 II. Julius pápa engedélyezi a Szent lepel nyilvános és liturgikus imádását annak saját Miséjében.

- 1532 (december 4.) Chambéry kápolnájában tűz üt ki. Az elképesztő hő hatására az összehajtott Leplet rejtő ezüst láda szélei megolvadtak, és az olvadt ezüst cseppek a kendőre hullva átégették annak rétegeit.

- 1534 (április 15-től május 2-ig) A chambéry-i Klarissza rend szerzetesnői kijavították a megpörkölődött részeket, háromszög alakú foltokat varrtak a szövetre.

- 1578 A savoy-i Emanuele Filiberto elszállítja a Leplet Torinoba.

- 1694 (június 1.) A Leplet a Guarino Guarini apát által tervezett pompás kápolnába helyezik.

- 1898 (május 25-28.) A Leplet Secondo Pia torinoi ügyvéd elsőként lefényképezi.

- 1973 (november 23.) Elkészítik az első televíziós felvételeket.

- 1978 (augusztus 26-tól október 8-ig) Nyilvános kiállítás, megemlékezés arról, hogy a Leplet 400 éve szállították Chambéry-ből Torinóba.

- 1983 Amikor II. Umberto Savoy-ban Március 18-án meghal, a lepel a Szentszék tulajdonába kerül, a herceg akaratának megfelelően.

- 1988 A lepelből vett mintát radiokarbonos kormeghatározásnak vetik alá.

- 1993 (február 24.) A Leplet ideiglenesen a torinoi katedrális Fő Oltára mögé szállítják, a Guarini kápolna restaurációs munkálatai miatt.

- 1997 (április 11-12.) A restaurációs munkálatok befejezése előtt néhány nappal a Guarini kápolna egy tűzesetben teljesen kiégett. A Leplet egy torinoi tűzoltó mentette meg.

- 1997 (április 14.) Az őrzéssel megbízott Bizottság megállapította, hogy a lepel nem sérült meg.
- 1998 (április 18-tól június 14-ig) A Secondo Pia által készített első fényképfelvétel 100 éves évfordulója alkalmából rendezett nyilvános kiállítás.

- 2000 (augusztus 12-től október 22-ig) II. János Pál pápa elrendeli a lepel kiállítását a kereszténység 2000. éves évfordulója alkalmából.

- 2002 (júniustól július 23-ig) Restaurációs munkálatok a lepel állapotának megőrzése érdekében: Kicserélték a lepel alatti szövetet (Holland szövet) egy steril, szennyezetlen anyagra és eltávolították a háromszög alakú foltokat.